Josep Gendra

Asesor de Recursos Humanos del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona.